You cannot select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
Go to file
Daniel Løvbrøtte Olsen 6fd71598cb update flake.lock
updates the matrix flake to enable sliding sync
5 days ago
assets Add PVV logo to repository 3 weeks ago
hosts georg: init 2 weeks ago
keys Add oysteikt to secrets 10 months ago
misc open the nixos firewall for node-exporter 7 months ago
modules brzeczyszczykiewicz: init 2 weeks ago
pkgs Pin minecraft server to 1.18.1 2 years ago
secrets Fix gitea runners, add 2 more 2 weeks ago
users Added user amalieem 2 weeks ago
.gitignore Initialize flake 10 months ago
.sops.yaml Update keys and re-enable web services 4 months ago
README.MD Document nix flake check 4 months ago
base.nix Upgrade to nixpkgs 23.05 4 months ago
flake.lock update flake.lock 5 days ago
flake.nix update flake.lock 5 days ago
shell.nix Add oysteikt to secrets 10 months ago
values.nix georg: init 2 weeks ago

README.MD

PVV NixOS configs

Hvordan endre på ting

Før du endrer på ting husk å ikke putte ting som skal være hemmelig uten å først lese seksjonen for hemmeligheter!

Etter å ha klonet prosjektet ned og gjort endringer kan du evaluere configene med:

nix flake check --keep-going

før du bygger en maskin med:

nix build .#nixosConfigurations.<maskinavn>.config.system.build.toplevel

Husk å hvertfall stage nye filer om du har laget dem!

Om alt bygger fint commit det og push til git repoet. Det er sikkert lurt å lage en PR først om du ikke er vandt til nix enda.

Innen 24h skal alle systemene hente ned den nye konfigurasjonen og deploye den.

Du kan tvinge en maskin til å oppdatere seg før dette ved å kjøre: nixos-rebuild switch --update-input nixpkgs --update-input unstable --no-write-lock-file --refresh --flake git+https://git.pvv.ntnu.no/Drift/pvv-nixos-config.git --upgrade

som root på maskinen.

Seksjonen for hemmeligheter

For at hemmeligheter ikke skal deles med hele verden i git - eller å være world readable i nix-storen, bruker vi sops-nix

For å legge til secrets kan du kjøre f.eks. sops secrets/jokum/jokum.yaml Dette vil dekryptere filen og gi deg en text-editor du kan bruke for endre hemmelighetene.

Et nix shell med dette verktøyet inkludert ligger i flaket og shell.nix og kan aktiveres med:

nix-shell eller nix develop. Vi anbefaler det siste. I tilegg kan du sette opp direnv slik at dette skjer automatisk

for å få tilgang til å lese/skrive hemmeligheter må du spørre noen/noe som har tilgang til hemmelighetene om å legge til age eller pgp nøkkelen din i .sops.yaml

Denne kan du generere fra ssh-nøkkelene dine eller lage en egen nøkkel.

Legge til flere keys

Gjør det som gir mening i .sops.yml

Etter det kjør sops updatekeys secrets/host/file.yml

MERK at det ikke er sops -r som BARE roterer nøkklene for de som allerede er i secretfila