Oystein Kristoffer Tveit oysteikt

oysteikt

Hei og hå!

Jeg heter Øystein, og jeg lager mye rar programvare. Denne gitea-instansen er hjem til mye av koden min.

Jeg jobber vanligvis med:

  • Linux stuff
  • NixOS og Nixpkgs (Gitea /nix-dotfiles)
  • Diverse cli-verktøy og biblioteker, ofte skrevet i rust
  • Visualisering og bearbeiding av japansk ordbokdata
  • PVV drift

Jeg har også et par skoleprosjekter liggende på /oysteikt-skolearbeid

Hvis du lurer på noe, eller bare har lyst til å nerde litt om linux og programmering, ta kontakt med meg på matrix (@h7x4:nani.wtf), mail (se sidebaren) eller på PVV's lokaler.


oysteikt (but this time in english)

Yo!

My name's Øystein, and I make lots of wack software. This gitea instance is home to lots of my code.

I usually work with:

  • Linux stuff
  • NixOS and Nixpkgs (Gitea /nix-dotfiles)
  • Misc. cli tools and libraries, often written in rust
  • Visualization and processing of japanese dictionary data
  • PVV server maintenance

I also have a bit of schoolwork at /oysteikt-skolearbeid

If you're wondering about anything, or just would like to nerd a bit about linux and programming, contact me at matrix (@h7x4:nani.wtf), mail (see the sidebar), or at PVV's office.