lmao, mysql-admtools 2 electric bogalu
You cannot select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
Arindam Guha f290245b41 erstattes submodul med kopi 7 months ago
tomlc99 erstattes submodul med kopi 7 months ago
.gitignore Fjerner install 5 years ago
AUTHORS Rydder 5 years ago
COPYING Rydder 5 years ago
ChangeLog Rydder 5 years ago
Makefile.am legg til toml.h slik at den blir med i dist 5 years ago
NEWS Rydder 5 years ago
README.md Fix broken readme 10 months ago
acconfig.h Rydder 5 years ago
common.c Rydder 5 years ago
configure.ac Standardverdiene for mysql-lib/inc på Ubuntu 5 years ago
mysql-admutils.h gjør det mulig å bruke host og user i .toml-fila 1 year ago
mysql-dbadm.c gjør det mulig å bruke host og user i .toml-fila 1 year ago
mysql-useradm.c mye lengere maks query 7 months ago
pwfile.c glemte å fjerne exit fra pwfile.c 1 year ago
stamp-h.in Rydder 5 years ago
toml.c Tester bruk av tomlc99 istedenfor bruk av yacc/flex/bison 5 years ago
toml.h Tester bruk av tomlc99 istedenfor bruk av yacc/flex/bison 5 years ago

README.md

MySQL database development files

Sikre at Ubuntu-pakken libmysqlclient-dev/default-libmysqlclient-dev er installert.

autoreconf

autoreconf --force --install --symlink

configure

vanlig, på linux.

./configure --with-mysql=yes --sysconfdir=/etc

For å rydde til start:

make maintainer-clean

Opprett filen /etc/mysql-admutils.toml

Filen skal ha innhold som dette:

[server]
host="localhost"
user="brukernavn"
password="passord"