Database administration tool for non-admin users, continuation of https://git.pvv.ntnu.no/Projects/mysql-admtools
cli
Go to file
Arindam Guha f290245b41 erstattes submodul med kopi 2023-03-14 16:23:17 +01:00
tomlc99 erstattes submodul med kopi 2023-03-14 16:23:17 +01:00
.gitignore Fjerner install 2018-10-05 13:40:25 +02:00
AUTHORS Rydder 2018-10-05 13:38:33 +02:00
COPYING Rydder 2018-10-05 13:38:33 +02:00
ChangeLog Rydder 2018-10-05 13:38:33 +02:00
Makefile.am legg til toml.h slik at den blir med i dist 2018-10-29 14:36:05 +01:00
NEWS Rydder 2018-10-05 13:38:33 +02:00
README.md Fix broken readme 2022-11-29 15:35:03 +01:00
acconfig.h Rydder 2018-10-05 13:38:33 +02:00
common.c Rydder 2018-10-05 13:38:33 +02:00
configure.ac Standardverdiene for mysql-lib/inc på Ubuntu 2018-10-17 14:09:47 +02:00
mysql-admutils.h gjør det mulig å bruke host og user i .toml-fila 2022-06-01 15:16:08 +02:00
mysql-dbadm.c gjør det mulig å bruke host og user i .toml-fila 2022-06-01 15:16:08 +02:00
mysql-useradm.c mye lengere maks query 2023-03-14 16:22:25 +01:00
pwfile.c glemte å fjerne exit fra pwfile.c 2022-06-01 15:24:13 +02:00
stamp-h.in Rydder 2018-10-05 13:38:33 +02:00
toml.c Tester bruk av tomlc99 istedenfor bruk av yacc/flex/bison 2018-10-26 16:51:30 +02:00
toml.h Tester bruk av tomlc99 istedenfor bruk av yacc/flex/bison 2018-10-26 16:51:30 +02:00

README.md

MySQL database development files

Sikre at Ubuntu-pakken libmysqlclient-dev/default-libmysqlclient-dev er installert.

autoreconf

autoreconf --force --install --symlink

configure

vanlig, på linux.

./configure --with-mysql=yes --sysconfdir=/etc

For å rydde til start:

make maintainer-clean

Opprett filen /etc/mysql-admutils.toml

Filen skal ha innhold som dette:

[server]
host="localhost"
user="brukernavn"
password="passord"