Projects/worblehat-old
Projects
/
worblehat-old
Archived
12
0
Fork 0
(old) 👉👁️👄👁️👈 - library (as in real books) management system for PVV
This repository has been archived on 2024-07-04. You can view files and clone it, but cannot push or open issues or pull requests.
Go to file
rot e1e280b31f Relocate wiki from trac 2023-01-25 13:15:30 +01:00
cli some small bugfixes 2012-11-01 12:12:28 +00:00
db Endret databasen til å ha engelske navn. 2011-10-08 10:11:02 +00:00
lisp Restrukturert trunk. 2010-09-10 21:54:45 +00:00
python Lagt til støtte for å vise kategorier med 'show'-kommandoen. 2011-03-08 13:53:19 +00:00
wiki Relocate wiki from trac 2023-01-25 13:15:30 +01:00
README.md Relocate wiki from trac 2023-01-25 13:15:30 +01:00
avhengigheter.txt Litt om hva man trenger av pakker og sånt. 2011-10-08 09:10:20 +00:00
db.txt litt endringer på db.txt 2010-09-17 17:24:59 +00:00

README.md

Worblehat

Worblehat er PVVs biblioteksystem.

Foreløpige planer

Database

Vi skal ha en PostgreSQL-database, med designet gitt i db.txt. Er designet feil, vennligst rett.

Informasjonsinnhenting

Tenkte å bruke protokollen Z39.50 mot BIBSYS. Vi skal ha et kommandolinjegrensesnitt for å legge inn bøker. Vi skal kjøpe en strekkodeleser for å blippe inn ISBN-nummeret, og systemet skal slå opp dette i BIBSYS. Resultatene skal returneres, og vi skal velge riktig bok, som så skal bli lagt inn i databasen. Dette bør det være mulig å gjøre både brukervennlig for registrering av en bok, og raskt ved registrering av flere hundre bøker.

Utspørring

Kommandolinjegrensesnitt, IRC-bot og/eller web-grensesnitt for å spørre databasen. IRC-boten skal ha et logikklag mellom seg selv og databasen, for å slippe så mye logikk internt. Dette laget kan også de andre grensesnittene bruke.

Ressurser

Informasjon om bøkene

Z39.50

Klassifikasjon