You cannot select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
Torje Hoås Digernes 050daa9051 Merge pull request #1 from jabirali/master
Oppdaterte malen
12 years ago
Makefile La til en presentasjonsmal 12 years ago
README La til en presentasjonsmal 12 years ago
content.tex La til en presentasjonsmal 12 years ago
master.tex La til en presentasjonsmal 12 years ago
metadata.tex La til en presentasjonsmal 12 years ago
preamble.tex La til en presentasjonsmal 12 years ago

README

Dette er en presentasjonsmal for Programvareverkstedet, som benytter PowerDot-pakken i LaTeX samt noen hjemmelagde makroer.

Huskeliste:
 - Endre metadata'en til presentasjonen i `metadata.tex'
 - Rediger filen `content.tex' for å endre presentasjonens innhold
 - Bruk kommandoen `make' for å kompilere dokumentet
 - Bruk `make clean' for å slette midlertidige filer

Brukerguide:
 - Hver hoveddel av en presentasjon markeres med en ny `\section{tittel}'
 - Nye slides opprettes ved å benytte LaTeX-omgivelsen `slide'
 - For å delvis avsløre en slide, bruk `\pause' der du vil vente litt med å avsløre mer av slide'n
 - Innenfor omgivelser som støtter `\item', f.eks. `itemize', kan du benytte makroene `\dot', `\duodot', `\cmd' og `\link'.
   - `\dot' tar ett argument, og genererer en `\pause' fulgt av en `\item' med argumentet
   - `\duodot' oppfører seg som `\dot', men tar to argumenter; et som skal venstrestilles, og et som skal høyrestilles.
   - `\link' oppfører seg som `\dot', men tar to argumenter; et tekstargument og en URL.
   - `\cmd' oppfører seg som `\cmd', men tar to argumenter; et tekstargument og en kommando.