A LaTeX presentation template for Programvareverkstedet
 
 
Go to file
Torje Hoås Digernes 050daa9051 Merge pull request #1 from jabirali/master
Oppdaterte malen
2011-10-06 13:41:33 -07:00
Makefile La til en presentasjonsmal 2011-10-06 22:33:33 +02:00
README La til en presentasjonsmal 2011-10-06 22:33:33 +02:00
content.tex La til en presentasjonsmal 2011-10-06 22:33:33 +02:00
master.tex La til en presentasjonsmal 2011-10-06 22:33:33 +02:00
metadata.tex La til en presentasjonsmal 2011-10-06 22:33:33 +02:00
preamble.tex La til en presentasjonsmal 2011-10-06 22:33:33 +02:00

README

Dette er en presentasjonsmal for Programvareverkstedet, som benytter PowerDot-pakken i LaTeX samt noen hjemmelagde makroer.

Huskeliste:
 - Endre metadata'en til presentasjonen i `metadata.tex'
 - Rediger filen `content.tex' for å endre presentasjonens innhold
 - Bruk kommandoen `make' for å kompilere dokumentet
 - Bruk `make clean' for å slette midlertidige filer

Brukerguide:
 - Hver hoveddel av en presentasjon markeres med en ny `\section{tittel}'
 - Nye slides opprettes ved å benytte LaTeX-omgivelsen `slide'
 - For å delvis avsløre en slide, bruk `\pause' der du vil vente litt med å avsløre mer av slide'n
 - Innenfor omgivelser som støtter `\item', f.eks. `itemize', kan du benytte makroene `\dot', `\duodot', `\cmd' og `\link'.
   - `\dot' tar ett argument, og genererer en `\pause' fulgt av en `\item' med argumentet
   - `\duodot' oppfører seg som `\dot', men tar to argumenter; et som skal venstrestilles, og et som skal høyrestilles.
   - `\link' oppfører seg som `\dot', men tar to argumenter; et tekstargument og en URL.
   - `\cmd' oppfører seg som `\cmd', men tar to argumenter; et tekstargument og en kommando.